آرشیو مطالب : واكسن

استاندار تهران عنوان داد

موافقت ستادکرونا با برگزاری مسابقات ملی باحضور تماشاگر

موافقت ستادکرونا با برگزاری مسابقات ملی باحضور تماشاگر

واکنش نادال به غیبت جوکوویچ در اوپن استرالیا

واکنش نادال به غیبت جوکوویچ در اوپن استرالیا
فابیو كاپلو مطرح كرد

دستمزد فوتبالیست هایی که واکسن نمی زنند را باید کاهش داد

دستمزد فوتبالیست هایی که واکسن نمی زنند را باید کاهش داد
در گزارش ساماس مطرح شد

تزریق مجدد واكسن سینوفارم در مرحله دوم واكسیناسیون المپیكی ها

تزریق مجدد واكسن سینوفارم در مرحله دوم واكسیناسیون المپیكی ها

ام باپه سفیر واكسن كرونا می شود

ام باپه سفیر واكسن كرونا می شود

ملی پوشان كشتی واكسن چینی كرونا زدند

ملی پوشان كشتی واكسن چینی كرونا زدند

اختتام اردوی دهم تیم ملی كاراته با تزریق واكسن كرونا

اختتام اردوی دهم تیم ملی كاراته با تزریق واكسن كرونا
انتخابات آذر برگزار می شود؛

صالحی امیری: رئیس آینده فدراسیون فوتبال باید سه خاصیت داشته باشد

صالحی امیری: رئیس آینده فدراسیون فوتبال باید سه خاصیت داشته باشد
ساماس - یوگا