خلاء مدیران تاثیرگذار در ورزش؛

نقش محمود احمدی نژاد در كمبود مدیران موثر ورزشی

نقش محمود احمدی نژاد در كمبود مدیران موثر ورزشی

ساماس: معاون فنی سازمان تربیت بدنی وقت با تاكید بر اینكه كمبود مدیرانی با شاخصه های جهانی ضعف بزرگ ورزش است، به دلیلهای این مهم و رویكرد رئیس جمهور پیشین كه بی تاثیر دراین زمینه نبود، اشاره نمود.به گزارش ساماس به نقل از مهر، کمبود بزرگ ورزش ایران از «مدیر موثر»، نبود تدبیر و برنامه ریزی مناسب برای تربیت آنها و البته تبعاتی که این ضعف در بٌعد بین الملل و در تقابلات صهیونیسیتی - سعودی برای ورزش دارد موضوعی بود که خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان «ورزشی که مدیران موثر ندارد / جانشین پروری حلقه مفقوده» به آن پرداخت.
در این گزارش به این مساله اشاره شد که قبل از این تربیت مدیران و در واقع همان جانشین پروری یکی از اهداف مورد توجه بود که به خاطر آن یک «آکادمی» ویژه هم افتتاح شد اما تشکیل آن راه به جایی نبرد.
سعید فائقی معاون سازمان تربیت بدنی وقت با تایید این مساله (راه اندازی آکادمی موردنظر) در مورد دلیل نتیجه نگرفتن از آن توضیح داد. او همینطور بر ضرورت تربیت مدیر از میان اهالی ورزش تایید و اصرار کرد که این مسئله باید یکی از اولویت های «شورای عالی ورزش» در شروع به کار باردیگر باشد.
آکادمی ویژه ای که راه به جایی نبرد
این کارشناس و مدیر قدیمی ورزش در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلان اینکه تشکیل و راه اندازی «آکادمی» ویژه ورزش در برنامه چهارم توسعه مورد توجه و تاکید قرار گرفته بود، اشاره کرد: مسئولیت ریاست آکادمی با قائم مقام سازمان تربیت بدنی وقت بود و همین موضوع بیان کننده اهمیت و جایگاه آن بود. این آکادمی می توانست در زمینه تربیت مدیر و نیروی انسانی برای ورزش مثمرثمر باشد اما به خاطر نوع رویکرد رئیس جمهور وقت نسبت به برنامه چهارم توسعه اصلاً راه به جایی نبرد.
نقش محمود احمدی نژاد در عدم تربیت مدیر ورزشی
وی دراین زمینه افزود: موضوع مربوط به دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است. وی رویکرد ویرایشی نسبت به طرح جامع داشت و با عنوان کردن ضرورت اصلاحیه، اجرای طرح را متوقف کرد. اینگونه شد که راه اندازی آکادمی موردنظر که در برنامه چهارم به آن تاکید شده بود، مغفول ماند و پس از آن هم کسی دراین زمینه پیشقدم نشد. اینگونه تربیت نیروی انسانی که هدف از تشکیل آکادمی بود هم به فراموشی سپرده شد.
مدیران ورزش باید بین المللی باشند
معاون سازمان تربیت بدنی وقت با تاکید بر اینکه تمام رویکردها و کارهای ورزش در حوزه قهرمانی، بُعد بین المللی دارند بر ضرورت بین المللی بودن مدیران اصرار کرد و تصریح کرد: نهادی مانند وزارت امور خارجه سفرای خودرا در دانشگاه مربوطه برای فعالیت در سطح بین الملل تربیت می کند. قرار بود با تاسیس و شروع به کار آکادمی موردنظر، چنین شرایطی برای ورزشی و مدیرانش هم مهیا شود اما نه فقط چنین نشد بلکه بسیاری از اتفاقات دیگر هم مزید بر علت شدند تا این شرایط دورتر شویم.

ورزش ایران مدیری با شاخصه های جهانی کم دارد
فائقی بر ضرورت مسلط بودن مدیران ورزش به روابط و حقوق بین المللی اصرار کرد و اظهار داشت: هم اکنون اما تعداد مدیرانی که چنین شاخصه هایی را دارا باشند، بسیار کم است. البته قبل از این حضور این دست مدیران در ورزش کم نبود و حتی جایگاه هایی هم که داشتند، قابل توجه بود اما برخی کوتاهی ها موجب از دست رفتن جایگاه آنها و کمرنگ شدن تدریجی خودشان شد.
لج و لجبازی در به کارگیری مدیران موثر و قدیمی
وی به برخی مدیران پیشین ورزش که به لحاظ تحصیلات و جایگاه بین المللی شاخص بودند، اشاره نمود و اظهار داشت: ورزش ایران فردی مانند وحید مرادی را داشت که دبیرکل شنای آسیا بود یا علی قلم سیاه که در رشته قایقرانی دبیرکل آسیا و نایب رییس جهان بود. امینی هم همچون این مدیران بود که زمانی نایب رئیسی جهانی قایقرانی را بر عهده داشت. این مدیران اما امروز کجا هستند؟ آنها بازنشسته شدند و بعد هم نادیده گرفته شدند. در موردی مدیری مانند قلم سیاه فقط لج و لجبازی موجب شد دیگر به کار گرفته نشود.
مدیرانی که به خاطر چهره قهرمانی شان محبوب هستند
این کارشناس ورزش در قسمتی از این گفتگوی خود با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه فعالیت مدیران بطور قطع یک بُعد جهانی دارد و بدین سبب کمترین انتظار این است که آنها به زبان انگلیسی مسلط باشند تا حداقل در معرفی خود به مشکل برنخورند، اشاره کرد: شاید امروز یکی دو المپین داشته باشیم که در جایگاه مدیر صاحب احترام جهانی هستند اما تحصیلاتی ندارد. احترام آنها فقط به خاطر چهره و محبوبیت و موفقیت شان در دوره قهرمانی است. در کل بزرگترین ضعف ورزش ایران کوتاهی در تربیت مدیرانی با شاخصه های بین المللی و جهانی است. بنا بر این است که در کسب کرسی بین المللی هم نتیجه ای عاید حالمان نشده است.
خودمان به خودمان رحم نداریم و این را دنیا فهمیده است
فائقی دراین زمینه به یک موضوع دیگر هم اشاره نمود و اظهار داشت: در بعضی موارد جایگاه داخلی مدیران بدون توجه به پست بین المللی آنها گرفته شد و این موجب ضربه خوردن ورزش در سطح بین المللی شد. بطور مثال عضویت مصطفی هاشمی طبا در کمیته بین المللی المپیک راحت به دست نیامد اما پس از کنار رفتن او از مدیریت کمیته حاضر نشدیم یک پست افتخاری در اختیارش قرار دهیم تا به حفظ کرسی IOC کمک نماید. اینکه ما خودمان به خودمان رحم نمی نماییم از دیدِ دست اندرکاران جهانی پنهان نماند و این هم در ناکامی از کسب کرسی های جدید بین المللی بی تاثیر نبود.
تبعات ورود غیر ورزشی ها به مدیریت ورزش
معاون سازمان تربیت بدنی وقت ورود غیر ورزشی ها به مدیریت در ورزش ایران را دیگر عامل موثر در بی توجهی به تربیت مدیران موثر عنوان نمود و اضافه کرد: زمانی از دست رفت تا مدیرانی که با پیشینه غیرورزشی و از نهادهایی مانند وزارت کشور و شهرداری ها مسئولیت گرفتند بر شرایط ورزش اشراف پیدا کرده و کمبودها را شناسایی کنند. در عین حال آنها چون ورزشی نبودند توجه به مسائل پایه ای که ضرورت تربیت مدیر یکی از آنهاست؛ برای شان اهمیتی نداشت.
تاثیر یک قانون در عدم تربیت نیروی انسانی متخصص برای ورزش
این مدیر قدیمی ورزش کشور تاکید دارد که ممنوعیت فعالیت تخصصی آموزشی در چارچوب دانشکده زیر نظر نهادی غیر از وزارت علوم دیگر عاملی بود که در عدم تربیت مدیر موثر بود. وی با اعلان اینکه قرار بود آکادمی ویژه ورزش در سطح موسسات آموزشی و علمی کاربردی فعال باشد اظهار داشت که اگر شرایطی فراهم گردد که باشگاه ها بتوانند دراین زمینه فعالیت داشته باشند، می تواند نتیجه بخش و اثرگذار باشد.
نقش شورای عالی ورزش در تربیت مدیر ورزشی
«در مجموع تربیت مدیر وظیفه کدام یک از نهادهای ورزشی است؛ وزارت ورزش یا کمیته ملی المپیک؟»، فائقی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر به نقش شورای عالی ورزش اشاره نمود و اینکه موضوع تربیت مربی توسط مسئولان ورزش باید در نشست های این شورا مطرح و مورد پیگیری قرار بگیرد.
وی دراین زمینه اظهار داشت: در مجموع تربیت نیروی انسانی بر عهده وزارت علوم است اما از طرفی تخصص گرایی باید توسط مدیران ورزش در وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک پیگیری شود. همین مسئله نقش شورای عالی ورزش را پررنگ می کند. شورایی که چند سال پیش تشکیل شد و اتفاقاً تربیت نیروی انسانی یکی از اهداف آن بود. از آنجائیکه ریاست جمهوری و مدیران نهادها و وزارتخانه بزرگ مانند وزارت علوم عضو ترکیب این شورا هستند، می توان از آن بعنوان فرصتی برای پرداختن به این نیاز ورزش بهره برد.
می توان جای خالی آکادمی را پُر کرد
فائقی دراین زمینه تصریح کرد: باید شورای عالی ورزش که سال هاست نقش آن فراموش شده مجدداً تشکیل جلسه بدهد، موضوع تربیت مربی توسط مدیران ورزش در آن مطرح و تصویب شود، وزارت علوم ماموریت بگیرد که موضوع را با هماهنگی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک به سرانجام برساند و اینگونه جای خالی آکادمی ویژه هم پُر می شود.
به کمک و حضور وزارت علوم نیاز است
معاون پیشین سازمان تربیت بدنی با تاکید بر اینکه وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک به تنهایی نمی توانند تربیت مدیر را به نتیجه برسانند، اشاره کرد: تربیت نیروی انسانی کاملاً تخصصی است. باتوجه به منع نهادهایی غیر از وزارت علوم برای در اختیار داشتن دانشکده و موسسات علمی کاربردی، حتما این وزارتخانه (وزارت علوم) باید کنار نهادهای ورزشی و کمک حال آنها در تربیت مدیر باشد. ورزش به داشتن مدیرانی با شاخصه های بین المللی نیاز دارد.

مدیر ورزشی باید ورزشی باشد
وی در پاسخ به این پرسش که «بهتر است مدیران ورزش از این جمع باشند یا خارج از ورزش؟»، اظهار داشت: حتما مدیران ورزش باید ورزشی و اهل ورزش باشند. مگر بیمارستان را به دست مهندس می دهند؟ مگر داروساز کارهای ساخت و ساز یک ساختمان را انجام می دهد؟ دنیا به سمت تخصص گرایی است. ورزش باید توسط خود ورزشی ها اداره شود.
قهرمانان می توانند مدیران خوبی شوند اگر...
این مدیر ورزش کشور همین طور در مورد اینکه «مدیران ورزش حتما باید از میان قهرمانان باشند؟»، اشاره کرد: یک قهرمان هم می تواند مدیر خوبی برای ورزش باشد به شرطی که دوره های مدیریتی لازم را سپری کرده باشد. قهرمانان اهلیت لازم را دارند و اگر برای مدیریت تربیت شوند، می توانند تاثیرگذاری بالایی داشته باشند به خصوص که در سطح بین المللی چهره های شناخته شده هستند. برخی مربیان فوتبال که قبل از این جزو بازیکنان و قهرمانان این رشته بودند و امروز در جایگاه مربی کاملاً موفق هستند، نمونه ای از این مهم هستند.
لزوم تحصیلات مربوطه برای مدیریت در ورزش
سعید فائقی در آخر بر ضرورت تحصیلات مرتبط برای مدیران ورزشی تاکید باردیگر کرد و اظهار داشت: امروزه بیشتر قهرمانان ورزشی کشور تحصیل کرده هستند. کارشناسی ارشد حداقل مدرک آنهاست اما برای مدیریت باید تحصیلات ویژه این کار را داشته باشند.


منبع:

1399/07/22
13:19:07
5.0 / 5
1696
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۳
ساماس - یوگا