آرشیو مطالب : هوش

یاكوبسن از كما خارج شد

یاكوبسن از كما خارج شد
ترابیان :

گل محمدی و مهدوی كیا قربانی شدند

گل محمدی و مهدوی كیا قربانی شدند
فعلا اسمی از آقایان نمی آورم؛

كمیل قاسمی: اجازه نمی دهم پشت پرده های كشتی مخفی بماند

كمیل قاسمی: اجازه نمی دهم پشت پرده های كشتی مخفی بماند
در گزارش ساماس عنوان شد:

گلزن پرسپولیس با التماس قرارداد بست

گلزن پرسپولیس با التماس قرارداد بست

سفارش امره چان به سانچو

سفارش امره چان به سانچو
لینک دوستان ساماس